ספרי אגור שיף

Professor Schiff Guilt book cover
Professor Schiff’s Guilt – New Vessel Press 2023
אשמתו – אחוזת בית 2021
אלמוניות - אגור שיף
אלמוניות – עם עובד 2017
כריכת הספר "המאחרים" מאת אגור שיף
המאחרים – עם עובד 2014
בחול, מאת אגור שיף
בחול – עם עובד 2010
מה שרציתם, מאת אגור שיף
מה שרציתם – זמורה ביתן כנרת 2007
הרגלים רעים - מאת אגור שיף
הרגלים רעים – זמורה ביתן כנרת 2004
סיפורים לנסיעות קצרות - מאת אגור שיף
סיפורים לנסיעות קצרות –
הקיבוץ המאוחד 2000
חיות מתות ומזג אוויר - מאת אגור שיף
חיות מתות ומזג אוויר – כתר 1995